ESEMÉNYNAPTÁR

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

BEMUTATKOZÁS

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság állami fenntartóként 2013 óta biztosít gyermekvédelmi szakszolgáltatást és gyermekvédelmi szakellátást Bács-Kiskun megyében.

A szakmai munka jogi alapját képezi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

 

Működtetőként a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzi a szakmai feladatokat:

-          a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, melynek feladata a gyámhatósági felkérésre elvégezni a döntést előkészítő, javaslattévő szakmai munkát, valamint szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és szakértői hivatali feladatok ellátását;

-          és a gyermekvédelmi szakellátást, melynek célja biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az utógondozását.

Az otthont nyújtó ellátás a megyei ellátási területű gondozási helyeken, gyermek-, és lakásotthonokban történik megyénkben.

 

Az intézmény a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatait a Kecskeméti székhelyen és a Baja belvárosában található területi irodában látja el. Családgondozókat, pszichológusokat, gyermekvédelmi gyámokat, örökbefogadási tanácsadókat, elhelyezési ügyintézőket, mediátort, és nyilvántartási munkakörben dolgozó szakembereket, valamint a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság megbízási szerződéssel rendelkező gyermekorvost, gyermekpszichiátert, pszichológust, és gyógypedagógust foglalkoztat.

Az állami fenntartású TEGYESZ munkacsoportjaiban olyan feladatok végzése történik, mint az ideiglenes gondozási hely meghatározása, biztosítása, a gyermek személyiségi vizsgálata alapján szükségletének megállapítása, gondozási helyének legmegfelelőbb kiválasztása, az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési tervének elkészítése gyámhatósági elfogadásra. A gyermekek örökbe fogadása kapcsán az örökbefogadás előkészítése, az örökbeadás utánkövetési és az egységes nyilvántartás feladata. Továbbá a gyermekvédelmi szakellátásába került kiskorú gyermekek törvényes képviseletének feladata a gyermekvédelmi gyámokkal, valamint az utógondozói teendők ellátása, a központi nyilvántartási feladatok és emellett egyéb feladatok is.

A területi irodaként működő, ügyfelek részére nyitva álló helyiségben gyermekvédelmi gyámok végzik területi munkájuk adminisztrációját, tartják fogadó napjaikat és végzik előírás szerint a felügyelt szülő-gyermek kapcsolattartást.

1 fő örökbefogadási tanácsadó itt örökbefogadás előkészítési feladatokat lát el.

 

A megyei gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett gyermekotthonokban: a Faragó Béla I. és II. számú Gyermekotthonokban Kecskeméten és környékén, a Bajai Gyermekotthonban, a Dunavecsei Gyermekotthonban és a Kecskeméti Gyermekotthonban végzik a kiskorúak és fiatal felnőttek otthont nyújtó ellátását, utógondozói ellátását. Az intézmény 5 gyermekotthonának, 16 lakásotthonában és 4 külsőférőhelyén összesen 158 engedélyezett férőhelyen nyújtja otthont nyújtó szolgáltatását, a teljes körű ellátást.

 

Bajai, dunavecsei és kecskeméti telephelyeken kertvárosba integráltan, családi házakban kialakított lakásotthonokban, családias környezetben, több éve változatlan elhelyezéssel nevelkedhetnek az ellátottak. A gondozási helyeken a teljes körű ellátás tartalmazza az étkezést, ruházatot, iskoláztatást, felzárkóztatást, tehetségfejlesztést, személyiség korrekciót, szocializációt, szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőséget, a különböző ellátásokhoz való hozzáférést, habilitációt, rehabilitációt és terápiát. A telephelyeken az elhelyezési, tárgyi és személyi feltételek adottak a szakmai munkához.

A fejlesztésekhez, karbantartásokhoz, beruházásokhoz szintén adottak a lehetőségek, melyet a fenntartó biztosít.

A megyei gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyén, területi irodájában és gondozási helyet biztosító telephelyein a szakmai és technikai engedélyezett dolgozói létszám összesen 166 fő.

Az intézmény a Kecskeméti Gyermekotthon kivételével határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

 

A gyermekotthoni, lakásotthoni elhelyezésre is igény mutatkozik a gyermekek személyiségállapotából, bekerülési életkorukból és a nevelőszülői hálózatok túlterheltségéből adódóan.

 

A megyei gyermekvédelmi szakellátásban továbbra is részt vesz a Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény, mint a szociális törvény hatálya alá tartozó gondozási hely, ápoló-gondozó otthon a súlyos állapotú gyermekek ellátásának helye.   Az intézmény egyik telephelyén különleges szükségletű, tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermekek kerülhetnek elhelyezésre.

 

Több alapítványi és egyházi szolgáltató is részt vesz az otthont nyújtó ellátás biztosításában. Nevelőszülői hálózattal a megyei gyermekvédelmi szakszolgálat nem rendelkezik, ezt a gondozási formát 2011. december 1. óta ellátási szerződés keretében egyházi fenntartó biztosítja.

A nevelőszülői családokban a jogszabályi előírások alapján, a 12 éven aluli kiskorúak, az állapotos kiskorúak és a gyermekükkel együttesen elhelyezett ellátottak elhelyezésének kell megvalósulnia. Legnagyobb számban a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózata látja el. Továbbá az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa és további főként egyházi fenntartású kisebb szolgáltató is részt vesz a feladat ellátásban.